Zatrudnienie w innych branżach

magazyn z półkami

Działasz w innych branżach i potrzebujesz solidnych pracowników? Agencja pracy tymczasowej Fortis Group zapewnia zespoły doświadczonych pracowników, którzy są gotowi do pracy ''na już''. Kandydaci są dyspozycyjni oraz chętni do pracy w systemie zmianowym, ale przede wszystkim przestrzegają przepisów BHP oraz określonych procedur pracy.

 

Ograniczenia w zatrudnianiu pracowników tymczasowych

Zatrudnienie pracowników tymczasowych ma swoje ograniczenia. Zgodnie z Ustawą o zatrudnianiu pracowników tymczasowych, istnieje bezwzględny zakaz zatrudniania pracowników tymczasowych przy pracach szczególnie niebezpiecznych. Za takie uznaje się między innymi:

  • roboty budowlane, rozbiórkowe, remontowe i montażowe prowadzone bez wstrzymania ruchu w zakładzie pracy lub jego części;
  • prace przy użyciu materiałów niebezpiecznych;
  • prace na wysokości;
  • prace w zamkniętych przestrzeniach: w zbiornikach, kanałach, wnętrzach urządzeń technicznych.

W przypadku, gdy pracodawca chce znaleźć pracownika, który ma wykonywać wyżej wskazane prace, to nasza agencja pomoże, ale firma musi wtedy zatrudnić taką osobę bezpośrednio w oparciu o umowę o pracę lub umowę zlecenie.